stratejik danışmanlık

anahtar teslim hizmet

Veriden Bilgiye – Analitik Kararlar
ile Hepsi Aynı Elden

İş zekası kurulum hizmeti veren firmalar çoğu zaman iş zekası yazılımının üreticisi değildir. TURBOARD ise aynı zamanda geliştiren firma olarak yazlımın tüm özelliklerine hakimdir.

Firmayı Tanı

Karar vericilerin aksiyonları 3 temel hedef üzerinedir:

  1. Gelirleri arttırmak
  2. Giderleri azaltmak
  3. Diğer kurum içi ilerlemeler (bunlar da üstteki iki maddeye dolaylı olarak etki eder)

Bunun yanında çeşitli ve çok sayıda alt hedef bir stratejik planı ortaya çıkarır. Deneyimli TURBOARD veri bilimci / stratejistleri firmanın hedef ve stratejileri üzerinde önemli zaman harcar. Bu çalışma firma ile ilgili okuma, araştırma ve iş zekası yazılımı paydaşları ile mülakatları içerir. Bu sürecin sonunda TURBOARD veri bilimcileri firma hakkında birçok şeyi biliyor olurlar.

Veriyi Tanı

Amaç ve sorunları görebilmek başka bir şey, bunların ne kadarının veriden çıkarılabileceğini görmek başka bir şeydir. Hangi anahtar performans indikatörleri (KPI), ölçüler ve boyutların veriden çıkarılabileceğinin saptanması gerekir. Bu basit bir süreç olmayabilir, veri konsolidasyonu gerekebilir, önemli veriler eksik ya da zor erişilir yerlerde olabilir. Ancak bu sürecin sonunda firma hedefleri için nelerin yapılabileceği ortaya çıkar.

Farklı sektörlerin farklı öncelikleri ve sorunları vardır. Bu da başka metriklerin kullanılmasını gerektirir. TURBOARD’un dikey deneyimleri en iyi pratiğin çıkarılması için çok önemli bir artı olacaktır.

Adım Adım İlerle

Sağlıklı bir projede bile her şey bir anda gerçekleşemez. Kimse firma hakkında firmanın içindekilerden çok şey bildiğini iddia edemez. Başarılı bir iş zekası projesi iyi düzenlenmiş toplantılarla adım adım gösterimlerle ilerler. Bu toplantılar içinde veri bilimciler firma paydaşlarına bir yönerge çerçevesinde sorular sorar, gösterimler yapar. Bu toplantıların birçokları yönetim toplantılarına benzer ve TURBOARD veri bilimcilerinin arasında çoğunlukla bir mentör bulunur. Kararların veriye dayalı alındığı bir firma olma yolunda bütün bu süreç firma üzerinde derin düşünmeyi de tetikler.

Makina değil Delik

İnsanların matkaplara değil duvarlarında deliklere ihtiyacı vardır. İnsanlar, ürünleri değil, kendi durumlarını ilerletecek / sorunlarını çözecek, çözümler gereksinirler. Özelliklere değil yararlara ihtiyaç duyarlar. İş zekası yazılımını geliştiren ve hizmetini sağlayan TURBOARD burada önemli avantajlar sağlar:

  1. Yeni özellikler istemek mümkündür (özellikler için sonuçsuzca yalvarmak gerekmez)
  2. TURBOARD geliştirici firma olduğundan iş zekası ile ilgili derin bilgiye sahiptir
  3. İş zekası ve veri görselleştirme konusunda gerçek ve maddiyattan bağımsız bir heyecan sayesinde geliştirici firmanın güç ve enerjisini yanınızda hissedersiniz