FARKLAR

Tüm diğer iş zekası alternatifleri ile TURBOARD'u 7 temel kategoride karşılaştırın, veri çağında size hangi çözümün eşlik etmesini isteyeceğinize karar verin.

 • 200Bin'den fazla kullanıcısı var, pik zamanında 800 doktor aynı dakika içinde TURBOARD'u kullandı. Kurumlar, şirketler kendi departmanlarında TURBOARD kullanmakla görevli personeller istihdam ediyorlar. Bu veri profesyonellerinin esas görevleri TURBOARD ile yöneticilere dinamik raporlar hazırlamak ve kısa bir eğitimle kendiliklerinden devam ediyor, yeni arkadaşlarına kendileri anlatıyorlar.
 • Yurtdışından gelen bu ürünler de TURBOARD gibi kendilerini ispatlamıştır.
 • Yurtdışından gelen bu ürünler de TURBOARD gibi kendilerini ispatlamıştır.
 • Türk mühendisleri yalnız TURBOARD'da değil başka yerli şirketlerde de iş zekası yapma çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak maalesef sahada kendini kanıtlamış TURBOARD dışında bir ürün bu rapor yazıldığında bilinmediğinden ileriki alanlarda bu yazılımlar dahil edilememiştir.
 • İlk düşünülen istekler enerjik bir şekilde yapılabilir ve düzgünce çalışır

 • Sonradan istenecek istekler çoğu zaman dirençle karşılaşır

 • Basit bir işlevsellik sunmakla birlikte bu yazılımlar kurulabilmekte ve çalışmaktadır

 • 2004'ten beri önce farmasötik alanda sonra hemen tüm dikeylerde edinilen know-how ile yüzlerce özellik anlamlı bir arayüz içinde eklenmiştir.

 • Olgun bir yazılım olmsına rağmen TURBOARD takımı müşteri isteklerine yüksek derecede duyarlıdır. İstekleriniz çoğu zaman sonraki sürüme geçer.

 • Çok sayıda özellik bu yazılımlarda da vardır.

 • Bir isteğin kabulü ve yapılması sürecinin karanlık olduğu söylenebilir.

 • Artık pek fazla kişinin kullanmadığı özellikler de dahil bu yazılımlar da çok özellik sunar. Bu pek kullanılmayak artık gerekliliğini yitirmekte olan özellikler kullanımı zorlaştırabilmektedir.

 • Bir isteğin kabulü ve yapılması süreci yeni nesillerle aşağı yukarı aynıdır. Bilinen bazı örneklerde geleneksel olmasına rağmen müşteri isteğine göre yeni özellik eklendiği duyulmuştur.

 • İstenilen ilk minimum küme içerilir. Ek birkaç tane yazılımcıların kendiliklerinden yaptıkları işler olabilir ancak bunların iş durumu karşılığı sınırlıdır.

 • Yeni istekleri şartname süreçleri ile ya da yazılımcıların maaşlarını vermeye devam ederek yaptırabilirsiniz. Ancak ayrılan yazılımcılar yerine diğerleri eski yazılımcıların işlerini devam ettirmek istemeyebilir. Yazılım giderek derme çatma bir hâle gelebilir.

 • Sınırlı özellikler

 • Yapan bir ya da birkaç kişi belki isteği karşılar ya da sizin kendiniz kodlama yapmanız istenebilir.

 • Kurumlarda kullanıcılar yeni arkadaşlarına ya da kendi verileriyle uğraşacak başka firma çalışanlarına TURBOARD'u gösterip bu yeni kullanıcılar kendiliklerinden TURBOARD'a başlamakta hızla ilerleyebilmektedir.
 • Bu yazılımlar da çoğunlukla kolay kullanımlı oldukları yönünde övülmektedir.
 • Bu yazılımlar kolay kullanımlı değildir ve danışmanlık hizmeti gerektirir.
 • Bunlar iş zekası değildir. Yazılımcılar görselleri oluşturur. Normal bir kişi görsel oluşturamaz değiştiremez. Bu nedenle bu madde bu yazılımlar için geçerli değildir.
 • Web'de gönüllülerin yaptıkları videolar aynen izlenirse aynı sonuçlara ulaşılmakta ancak ilk düşünülebilecek ek istekler çoğunlukla zaten yapılamadığından yapılamaz olarak kalmaktadır.

 • Fanatik destek: Destek hassas olduğumuz bir konudur. Sizin görselleştirmelerinizi nasıl daha iyi etkili yaparız sürekli bunun için siz talep etmeseniz de çaba göstermeyi hedefleriz.

 • Bazı yeni nesillerin desteği daha iyidir, ancak lisans satışını aşan ödemeler gerekecektir.

 • Destek veren çok sayıda kişi bulunabilir, bu konudan para kazanan birçok firma vardır. Bunun nedeni destek olmadan bu yazılımların kullanılamamasıdır.

 • Yazılımcılar değişirse destek dramatik değişecektir.

 • Sıfır, bunu veren firma da bilinmemektedir. Belki geliştirici isterse yardım edebilir. Komunite kendi sorununu kendi çözen yazılımcılardan oluşur, yazılımcı olmayanların bedava iş zekası kullanması pek görülmüş bir şey değildir. Çünkü yazılımcı olmadan sorunlar genelde çözülmeden kalır.

 • docker ile kolayca kurulur ve güncellenir.

 • Siz hiçbir şey yapmazsınız, TURBOARD DevOps aylık günceller denemelerin yapılmasını organize eder ve sizinle aylık ilerlemeler sunumunu paylaşır.

 • Ancak TURBOARD'u İnternet'ten indirip bilgisayarınıza kuramazsınız, kurumlara hizmet verdiğimizden bu seçenek yoktur.

 • Geleneksele göre çok daha kolay, ancak destek ödemesi yapmazsanız siz yaparsınız. Yazılımcı değilseniz bazı sorunları aşmak zor olabilir. Sorunlar yaşayıp önceki sürüme dönmek zorunda kalınabilir.

 • Zor
 • Önceden bilinmeyen hatalar gelebilir. Geri de dönemeyebilirsiniz
 • İstatiksel modelleme regresyon (doğrusal, polinomik), kümeleme (kmeans, meanshift), tahminleme (klasifikasyon SVM, lojistik regresyon) ve ağ grafik analizi (tSNE, PCA) yapılmaktadır.

 • Yalnızca TURBOARD kullanılarak örneğin batma olasılığı yüksek firmalar çıkarılabilmekte, bir ürünün fiyatı değişirse satışı ne kadar değişir tahmin edilebilmektedir. Bir regresyon çizgisi çekilip çok dışarıda kalan aykırı değerler kolayca gözlemlenebilmektedir.

 • Model sonucu doğrudan sorguya yansır. Yalnız örneklemde değil tüm veride uygulanır. 

 • Dışarıda çeşitli başka programlar kullanılıp sonuçlrı bu programlarda görselleştirilir.

 • Bir yeni nesil R binding verdiğinden R kodlaması programın içinde yapılabilir. Arayüz ile değil kod ile yapılır ve yalnız örneklemde çalışır.

 • Bazı gelenekseller çeşitli istatistiksel modelleri entegre edebilirler. Danışmanlık gerektirir. Danışmanlık zaten TURBOARD'da da arayüzden yapılmasına rağmen gerekecektir.

 • Yazılımcılar bu tür eklemeler yapabilirler.

 • Yok
 • 3 yıllık plan Gartner yardımı ve TÜBİTAK desteği ile yapılır., bu planlar tatbik edilir.

 • TURBOARD'un Guatemala vizyonu gereği amacı Guatemala'da bile iki kişi 3 iş zekası hakkında konuşuyorsa bir tanesinin TURBOARD olmasıdır.

 • Veri bilimini içermek ile ilgili gerçek teknik ilerleme lanse edilenin altında da olsa yapılmaktadır.
 • Kolaylaştırmak için yazılımlarını sıfırdan yapmaları birçok özelliği silmeleri gerekebilir. Bu da şu anki müşteri gruplarını mutsuz edeceğinden bunu yapamamaktadırlar.
 • Yazılımcıların sirkülasyonu ile her şey değişebilir.

 • Genel olarak komunite dense de gerçekte yapan bir ya da birkaç kişi olur. Bu kişiler giderse ya da başka bir iş bulursa yazılımların seyri değişebilir.

Yeni Nesil Geleneksel Özel Yazılım Bedava
Düzgünçe Çalışması 5 5 5 4 4
Özelliklerin Çok Olması 5 5 5 1 2
Kolay Kullanılabilmesi 5 5 3 0 4
Destek 5 4 5 4 0
Kurulum/Güncelleme Kolaylığı 4 5 3 4
Veri Bilimi 3 2 4 2 0
Geleceğe Bakış 5 5 3 0 2