BAŞARI HİKAYELERİ

UNDP - Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı

LAR III Yerel Yönetim Reform projesinin veri ayağını tüm kapsamı ile TURBOARD üstlendi.
Yerel Yönetim Sistemine ait Yönetim Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulması ve Güncellenmesi projenin tek ana bileşeni.
Proje kapsamında TURBOARD tarafından, YERELBİLGİ veri tabanı oluşturuldu, formlarla verinin toplandığı ve istenildiği gibi çeşitli biçimlerde görselleştirilebildiği gösterildi. Proje pilot aşamasına Haziran 2021 itibariyle başarıyla geçti. 2021 sonunda belediyelerde yaygınlaşması hedefleniyor.