BAŞARI HİKAYELERİ

Özhan Marketler Zinciri

27 şubede toplam 40bin ürün ile ilgili veri TURBOARD ile izleniyor
Stok takibi analitik yöntemlerle yapılıyor, stok tükenmeden tükeneceği saptanıp ilgiliye günlük rapor gönderiliyor
Fiyat optimizasyonu iş zekasına entegre lineer regresyon ve nöral ağlarla yapılıyor en uygun fiyat makine öğrenmesi ile saptanıyor
Sepet analizi ile birlikte en uygun şekilde tüketilecek ürünler kullanıcı gruplarına bağlı olarak saptanıyor
Herkes küçülürken büyüyen marketler zinciri veri ile kararlarında daha da güçleniyor