BAŞARI HİKAYELERİ

Çevre Şehircilik Bakanlığı - Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

1500+ belediyeden mizan, araç sayısı, personel bilgisi sistematik toplanıyor. Bu veri toplanması sürecinde TURBOARD FOR-S kardeş modülü kullanılıyor.
Yöneticiler hangi ilde/belediyede kaç personel çalışıyor; cinsiyet, mezuniyet gibi kırılımları ve yıllara bağlı değişimleri ile ilk kez kolayca izleyebiliyorlar.
Bir ilde doğal afet olması durumunda çevre illerdeki itfaiye, iş makinesi sayıları kolayca görülebiliyor. Yüzlerce kategori ve alt kategoride araç sayıları merkezi bilgi bankasına TURBOARD ile toplanıp, analize hazır hâle getiriliyor ve görselleştiriliyor.
Belediyelerden alınan verinin alınma sürecinden karar desteğe yardımcı görselleştirmelere dönüşmesine kadar tüm süreç yalnız TURBOARD üzerinde kurgulanıyor.